www.elektronik.si
Pomladna ¹ola mladih elektronikov Ma¹un 2018

www.elektronik.si -> Forum in Filemanager

Avtor: DusanKKraj: Medvode - med vodami PrispevekObjavljeno: et Apr 12, 2018 12:41 pm    Naslov sporoila:  Pomladna ¹ola mladih elektronikov Ma¹un 2018
----------------------------------------------------------------------------
Mogoèe je prav, da na tem forumu delim informacijo o poletni ¹oli.

Kratek povzetek:

"Potekala bo od 4.5.18 do 6.5.18
©ola bo namenjena otrokom starostne skupine od 12 do 16 let. Otroci bodo izdelali tiskano vezje ogromno LED krmiljeno z arduino. Izdelali bodo vse od vezja dalje do konènega izdelka.
Stro¹ki, ki bodo nastali za posameznega udele¾enca zna¹ajo 74€.
Veè informacij dobite v prilogah, ki so namenjene tako otrokom, kot tudi njihovim star¹em.
Vse, ki lahko, napro¹am, da informacijo raz¹irijo na osnovne ¹ole v taki ali drugaèni obliki."
...

Veè na sosednjem forumu in prilogah.

Stran 1 od 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group